Đại hội Chi hội Nhà báo Tạp chí Khoa học Phát triển Nông thôn Việt Nam lần thứ IV, nhiệm kỳ (2021 - 2024)

Sáng ngày 18/12/2021, Chi hội Nhà báo Tạp chí Khoa học Phát triển Nông thôn Việt Nam tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ (2021 - 2024).