Vuong Xuan Nguyen

Đồng chí Nguyễn Văn Trân: Người Cộng sản trung kiên

102 tuổi đời, 82 tuổi Đảng, đồng chí Nguyễn Văn Trân (1917-2018), nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội, nguyên Chủ tịch Trung ương Hội Sinh Vật Cảnh Việt Nam đã dành trọn cuộc đời mình theo Đảng và Bác Hồ vĩ đại, cống hiến không mệt mỏi cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc.