Vuong Xuan Nguyen

Nhà báo Vương Xuân Nguyên: Cuộc gặp sau 20 năm và những điều trăn trở

Tối qua gặp lại một số bạn học cùng tại Học Viện Ngân Hàng 23 năm trước. Bạn bè ai cũng muốn biết hành tung của anh đi dâu làm gì mà biệt tăm suốt 20 năm sau khi ra trường. Thật ra anh cũng không muốn "đào bới" những ký ức buồn vui đã ngủ yên, nhưng gặp lại những người bạn năm xưa anh cũng muốn có dịp để "xưng" hết tội lỗi với mong muốn nhận được sự rộng lượng thứ tha của bao người vì anh mà khổ lây, vây nhục.