HỒ SƠ THAM DỰ GIẢI THƯỞNG THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI NĂM 2023

Hưởng ứng cuộc thi Giải thưởng toàn quốc về Thông tin đối ngoại lần thứ IX năm 2023, Tạp chí điện tử Văn hoá và Phát triển  thuộc Viện Nghiên cứu Văn hoá và Phát triển - Liên hiệp các Hội KHKT Việt Nam xin gửi 02 tác phẩm tham gia dự thi Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ IX năm 2023.