Vuong Xuan Nguyen

Tôi viết về thi sĩ Vũ Đức Nguyên

Viết về Vũ Đức Nguyên, một tấm gương thi sĩ giàu nghị lực sống ở Xứ Thanh, hay viết về một tâm hồn thơ dạt dào thi tứ "lấy con chữ làm đôi chân không mỏi để vững vàng bước đi hòa nhập với cộng đồng" đã có bao bài viết xúc động của các nhà văn, nhà thơ.