Vuong Xuan Nguyen

Báo chí cách mạng luôn đồng hành với vận mệnh dân tộc

Sáng 17/3, Hội Báo toàn quốc năm 2023 với chủ đề “Đoàn kết - Chuyên nghiệp - Văn hóa - Sáng tạo” đã khai mạc tại Bảo tàng Hà Nội.