Nhà bào Vương Xuân Nguyên bàn về thú chơi chim cảnh của người Việt trên VTV

Vừa qua, nhân tháng hàng động vì môi trường và ngày quốc tế bảo tồn sự đa dạng sinh học, Trà Chiều Tâm Giao VTV3 bàn về thú chơi chim cảnh để có thêm góc nhìn về lối sống hòa đồng với thiên nhiên và sinh vật cảnh của người Việt.