Nghệ nhân - Doanh nhân - Chủ nhà vườn tiêu biểu toàn Quốc!

24/08/2022 00:40

Là một hoạt động truyền thông và biểu dương cộng đồng Doanh nghiệp, Doanh nhân, Nhà Khoa học, Nghệ nhân, Chủ trang trại và Nhà vườn đã có nhiều hoạt động thiết thực chung tay cùng cộng đồng xây dựng Nông thôn mới và Đô thị văn minh.

Sự kiện do Công ty Cổ phần Truyền thông Pháp luật và Thời đại phối hợp cùng Hội Khoa học Phát triển Nông thôn Việt Nam, Hội Sinh Vật Cảnh thành phố Hà Nội, Viện Nghiên cứu Văn hoá và Bảo vệ thương hiệu, Diễn đàn Đời sống và Phát triển; Diễn đàn Văn hoá và Đời sống, Tạp chí Khoa học Phát triển Nông thôn Việt Nam tổ chức thường niên. Năm 2022, sự kiện nhận được sự đồng hành phối hợp của Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Hà Nội dự kiến diễn ra từ ngày 7 - 11/10/2022.

dn1-1660619095.jpg

Logo của sự kiện thuộc bản quyền của Công ty Cổ phần Truyền thông Pháp luật và Thời đại

Theo đó, Nghệ nhân - Doanh nhân - Chủ nhà vườn tiêu biểu toàn Quốc đồng hành vì sự nghiệp phát triển Nông thôn mới và Đô thị văn minh là người trong hoạt động quản lý, sản xuất, kinh doanh đạt các tiêu chí:

1. Nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện đầy đủ sứ mệnh, vai trò và trách nhiệm xã hội của Nghệ nhân, Doanh nhân, Chủ nhà vườn trong việc gìn giữ và phát huy các giá trị văn hoá dân tộc; nỗ lực góp phần xây dựng Nông thôn mới và phát triển Đô thị văn minh;

2. Xây dựng và tổ chức thực hiện nội quy, quy định của doanh nghiệp gắn với các chuẩn mực đạo đức, văn hoá góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nhân tài, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu hội nhập phát triển; tạo môi trường sinh hoạt lành mạnh, thân thiện, hợp tác và giải quyết hài hoà các mặt lợi ích trong và ngoài cơ quan.

3. Xây dựng quy trình quản lý, sản xuất, kinh doanh chuyên nghiệp, hiệu quả, công khai, minh bạch, an toàn, thân thiện với môi trường và bảo vệ sức khỏe con người; cải thiện môi trường làm việc, đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng, cải thiện diện mạo nông thôn mới và đô thị văn minh.

4. Đề cao yếu tố văn hoá trong mọi hoạt động; nêu cao tinh thần nhân văn hướng thiện, lan tỏa những điều tốt đẹp, đấu tranh với những biểu hiện sai trái trong và ngoài cơ quan góp phần bồi đắp nền tảng giá trị tinh thần cốt lõi ở nông thôn và thành thị;

5. Tích cực đổi mới sáng tạo, thúc đẩy chuyển đổi số, ứng dụng khoa học kỹ thuật để giải phóng sức lao động, nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm dịch vụ để cải thiện thu nhập cho người lao động, tích cực đóng góp vào ngân sách nhà nước và chia sẻ với các hoạt động thiện nguyện, công tác an sinh xã hội;

6. Không ngừng phát huy vai trò trách nhiệm của Nghệ nhân, Doanh nhân, Chủ nhà vườn trong thay đổi những thói quen xấu; kiến tạo những giá trị văn hoá mới, chủ động hội nhập quốc tế, tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hoá, những giá trị mới của thời đại;

7. Quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp theo phương châm “Thượng tôn luật pháp - Kết nối tiềm năng - Gia tăng giá trị - Phát triển bền vững”. Đồng thời góp phần quảng bá, tôn vinh và lan tỏa những giá trị sản phẩm làng nghề, khơi dậy tiềm năng, lợi thế khu vực nông thôn; cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với phát triển tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề, dịch vụ và du lịch nông thôn; thúc đẩy kinh tế nông thôn phát triển bền vững; đóng góp thiết thực vào việc cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn và thành thị.

dn2-1660619102.jpg
dn3-1660619110.jpg

Hội nghị Nghệ nhân - Doanh nhân - Chủ nhà vườn tiêu biểu toàn Quốc năm 2019

Trao đổi thêm về nội dung này, ông Vương Xuân Nguyên, TGĐ Công ty Cổ phần Truyền thông Pháp luật và Thời đại cho biết, xây dựng Nông thôn mới và phát triển Đô thị văn minh là hai chương trình được Đảng và Nhà nước quan tâm chỉ đạo và dành nhiều nguồn lực ưu tiên đầu tư phát triển để góp phần cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ta.

“Đây là một cuộc cách mạng thay đổi diện mạo đời sống nông thôn và thành thị Việt Nam trong bối cảnh đẩy mạnh CNH - HĐH đất nước và thúc đẩy hội nhập quốc tế sâu rộng tại Việt Nam. Ở đó, cộng đồng nghệ nhân, doanh nhân, nhà khoa học, chủ trang trại, HTX và nhà vườn là những chủ thể quan trọng...”, ông Vương Xuân Nguyên nhấn mạnh.

dn4-1660619118.jpg

Theo TGĐ Công ty Cổ phần Truyền thông Pháp luật và Thời đại, mỗi hoạt động của họ trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và cung ứng các dịch vụ ra cộng đồng có tác động trực tiếp đến các chủ thể khác trong xã hội. Bởi các hoạt động sản xuất ra của cải vật chất hay những sáng tạo ra những giá trị tinh thần của họ sẽ góp phần làm cho mục tiêu của xây dựng Nông thôn mới và phát triển Nông thôn ngày càng hiện hữu hơn.

dn6-1660619130.jpg

Vì vậy, Chương trình truyền thông và biểu dương “Nghệ nhân - Doanh nhân - Chủ nhà vườn tiêu biểu toàn Quốc” được Công ty Cổ phần Truyền thông Pháp luật và Thời đại phối hợp cùng một số cơ quan tổ chức thường niên là một hoạt động tôn vinh những chủ thể đã có những đóng góp tích cực trong kiến tạo và lan tỏa những giá trị xây dựng Nông thôn mới và Đô thị văn minh.

dn7-1660619142.jpg

Nhà báo Vương Xuân Nguyên, TGĐ Công ty Cổ phần Truyền thông Pháp luật và Thời đại

Thông qua Chương trình, Cộng đồng nghệ nhân, doanh nhân, chủ nhà vườn định hình rõ hơn vị thế, vai trò và trách nhiệm xã hội của mình trong đời sống, cũng như sản xuất kinh doanh, nhất là hoạt động xây dựng Nông thôn mới và phát triển Đô thị văn minh.

dn5-1660619124.jpg

Gặp mặt Nghệ nhân - Doanh nhân - Chủ nhà vườn tiêu biểu toàn Quốc năm 2018

Đây cũng là cơ hội để các doanh nghiệp, doanh nhân tăng cường giao lưu liên kết, xúc tiến thương mại, đẩy mạnh việc quảng bá thương hiệu; trao đổi học hỏi kinh nghiệm quản lý, điều hành, xây dựng văn hoá doanh nghiệp; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp trên thị trường.

Vương Xuân Nguyên
Bạn đang đọc bài viết "Nghệ nhân - Doanh nhân - Chủ nhà vườn tiêu biểu toàn Quốc!" tại chuyên mục Diễn đàn. Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (08.4646.0404) hoặc gửi email về địa chỉ (a0912563309@gmail.com).