Vuong Xuan Nguyen

Tạp chí điện tử Nông thôn và Phát triển khai xuân và triển khai nhiệm vụ năm 2022

12/02/2022 22:58

Chiều ngày 11/2, tại Hà Nội, Tạp chí điện tử Nông thôn và Phát triển gặp mặt khai xuân và triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Tham dự buổi gặp mặt có GS. TSKH Trần Duy Quý, Chủ tịch Trung ương Hội Khoa học Phát triển Nông thôn Việt Nam, Tổng Biên tập Tạp chí Khoa học Phát triển Nông thôn Việt Nam - Tạp chí điện tử Nông thôn và Phát triển; PGS.TS.VS Đào Thế Anh, P. Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Khoa học Phát triển Nông thôn Việt Nam, Chủ tịch HĐBT Tạp chí Khoa học Phát triển Nông thôn Việt Nam - Tạp chí điện tử Nông thôn và Phát triển; Thạc sỹ, Nhà báo Vương Xuân Nguyên, P. Chánh Văn phòng Trung ương Hội Khoa học Phát triển Nông thôn Việt Nam, Tổng thư ký Tòa soạn, Thư ký Chi hội Tạp chí Khoa học Phát triển Nông thôn Việt Nam; CEO. Á hậu Trang Viên - Trưởng Ban Truyền thông, cùng cán bộ, PV, BTV Tạp chí Tạp chí Khoa học Phát triển Nông thôn Việt Nam - Tạp chí điện tử Nông thôn và Phát triển.

tc1-1644591213.jpg

Tạp chí điện tử Nông thôn và Phát triển khai xuân và triển khai nhiệm vụ năm 2022

Tại buổi gặp mặt khai xuân và triển khai nhiệm vụ của Tạp chí Khoa học Phát triển Nông thôn Việt Nam - Tạp chí điện tử Nông thôn và Phát triển, thay mặt Thường trực Trung ương Hội Khoa học Phát triển Nông thôn Việt Nam, PGS.TS.VS Đào Thế Anh - P. Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Khoa học Phát triển Nông thôn Việt Nam vui mừng thông báo quyết định của Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ Thông tin & Truyền thông về việc cấp phép Tạp chí điện tử Nông thôn và Phát triển -  https://nongthonvaphattrien.vn/ (theo quyết định Giấy phép hoạt động số 74/GP-BTTTT ngày 26/01/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông). Đồng thời, chấp thuận bổ nhiệm GS.TSKH Trần Duy Quý làm Tổng Biên tập Tạp chí Khoa học Phát triển Nông thôn Việt Nam - Tạp chí điện tử Nông thôn và Phát triển. 

"Đây là niềm vinh dự tự hào đối với cộng đồng nhà khoa học, nghệ nhân, doanh nhân, chủ nhà vườn và những người làm công tác Hội và hoạt động phát triển nông thôn trên cả nước. Đồng thời, cũng đặt ra nhiệm vụ nặng nề là phát huy truyền thống của Hội và Tạp chí sau 10 năm xây dựng và trưởng thành để xứng đáng là Cơ quan ngôn luận của Hội Khoa học Phát triển Nông thôn Việt Nam, Diễn đàn của giới Khoa học Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, Tiếng nói của cán bộ, hội viên, nghệ nhân, doanh nhân, chủ nhà vườn, người lao động sản xuất, kinh doanh và hoạt động trên mặt trận Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam. Chính vì thế, lãnh đạo Hội PHANO đề nghị Ban lãnh đạo Tạp chí và Ban Thư ký Chi hội Nhà báo Tạp chí Khoa học Phát triển Nông thôn Việt Nam cần bám sát tôn chỉ mục đích của Tạp chí, Điều lệ Hội và các quy định của pháp luật để triển khai Tạp chí hoạt động đúng quy định của pháp luật, phát huy những sáng tạo của cán bộ, hội viên, đội ngũ phóng viên, biên tập viên, nhà báo đưa Tạp chí trở thành kênh thông tin có uy tín đối với ngành Nông nghiệp và PTNT nói riêng và xã hội nói chung",  PGS.TS.VS Đào Thế Anh nhấn mạnh. 

dta1-1644592144.jpg

PGS. TS.VS Đào Thế Anh - P. Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Khoa học Phát triển Nông thôn Việt Nam

Thay mặt Ban lãnh đạo Tạp chí Khoa học Phát triển Nông thôn Việt Nam - Tạp chí điện tử Nông thôn và Phát triển, GS. TSKH Trần Duy Quý phát biểu nhấn mạnh tính chất chuyên sâu, chuyên ngành của Tạp chí Khoa học Phát triển Nông thôn Việt Nam - Tạp chí điện tử Nông thôn và Phát triển và định hướng phát triển hướng tới là một kênh thông tin uy tín trong lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

"Tạp chí Khoa học Phát triển Nông thôn Việt Nam - Tạp chí điện tử Nông thôn và Phát triển sẽ tập trung thông tin chuyên sâu, chuyên ngành, giới thiệu, đăng tải kết quả nghiên cứu khoa học, tham gia tư vấn, phản biện chính sách về lĩnh vực phát triển nông thôn; Thông tin về hoạt động của Hội Khoa học Phát triển Nông thôn Việt Nam; là diễn đàn của giới khoa học nông nghiệp, nông thôn; là cầu nối của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, nghệ nhân, chủ nhà vườn với các cơ quan quản lý nhà nước. Đồng thời, thông tin trung thực về tình hình đất nước và thế giới phù hợp với lợi ích của đất nước và của Nhân dân; Tuyên truyền, phổ biến, góp phần xây dựng và bảo vệ đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thành tựu của đất nước và thế giới theo tôn chỉ, Mục đích của cơ quan báo chí; góp phần ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao dân trí, đáp ứng nhu cầu văn hóa lành mạnh của Nhân dân, bảo vệ và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, xây dựng và phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; Phản ánh và hướng dẫn dư luận xã hội; Làm diễn đàn thực hiện quyền tự do ngôn luận của Nhân dân; Phát hiện, nêu gương người tốt, việc tốt, nhân tố mới, điển hình tiên tiến; đấu tranh phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật và các hiện tượng tiêu cực trong xã hội; Góp phần giữ gìn sự trong sáng và phát triển tiếng Việt, tiếng của các dân tộc thiểu số Việt Nam; Mở rộng sự hiểu biết lẫn nhau giữa các nước và các dân tộc, tham gia vào sự nghiệp của nhân dân thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, hữu nghị, hợp tác, phát triển bền vững", GS. TSKH Trần Duy Quý trình bày tại buổi gặp.

gs11-1644592680.jpg

GS. TSKH Trần Duy Quý, Tổng Biên tập Tạp chí Khoa học Phát triển Nông thôn Việt Nam - Tạp chí điện tử Nông thôn và Phát triển

Để giúp việc Tổng Biên tập, các phó Tổng Biên tập: tăng cường quản lý hoạt động xuất bản, xử lý tin bài, quan hệ với các cơ quan quản lý báo chí và các cơ quan khác về hoạt động của Tạp chí; Trực tiếp quản lý PV, BTV, CTV; Quản lý các Văn phòng Tạp chí tại các địa phương và các Ban chuyên môn thuộc Tạp chí để đảm bảo hoạt động của Tạp chí, Thường trực Hội Khoa học Phát triển Nông thôn Việt Nam và lãnh đạo Tạp chí thống nhất phân công Thạc sĩ, Nhà báo Vương Xuân Nguyên, P. Chánh văn phòng Trung ương Hội Khoa học Phát triển Nông thôn Việt Nam, Tổng thư ký Tòa soạn đảm nhiệm chức vụ Trưởng Ban Trị sự Tạp chí. 

Theo đó, đồng chí Vương Xuân Nguyên và Ban Trị sự có trách nhiệm xây dựng Quy chế hoạt động của Tạp chí Khoa học Phát triển Nông thôn Việt Nam - Tạp chí điện tử Nông thôn và Phát triển, đảm bảo hạ tầng kỹ thuật đăng phát tin bài và xử lý các vấn đề có liên quan; xây dựng phương án kiện toàn và phát triển các Văn phòng đại diện của Tạp chí tại các khu vực và tỉnh thành có điều kiện phát triển; lập kế hoạch phát triển và đảm bảo cân đối thu chi đảm bảo đời sống của cán bộ, nhân viên, phóng viên, biên tập viên và các hoạt động của Tạp chí; xem xét trình lãnh đạo Tạp chí xây dựng một số chuyên trang chuyên mục; duy trì và phát triển quan hệ với các cơ quan, tổ chức để phục vụ sự phát triển của Tạp chí, trước mắt là tăng cường quan hệ với các Cục, Vụ, Viện, trường học trực thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT, các Sở NN&PTNT các tỉnh/thành phố, các Tập đoàn kinh tế lớn.

tc2-1644593381.jpg

Thạc sĩ, Nhà báo Vương Xuân Nguyên, P. Chánh văn phòng Trung ương Hội Khoa học Phát triển Nông thôn Việt Nam, Tổng thư ký Tòa soạn, Trưởng Ban Trị sự 

Trên cơ sở chức năng nhiệm vụ của Tạp chí và năng lực của cán bộ, tại hội nghị, Thường trực Trung ương Hội PHANO và lãnh đạo Tạp chí đã phân công một số thành viên Ban Biên tập phụ trách các chuyên đề chuyên sâu của Tạp chí. Cụ thể như sau:

1. Nông nghiệp thông minh, Sinh Vật Cảnh: GS. TSKH Trần Duy Quý, Tổng Biên tập phụ trách;

2. Nông nghiệp sinh thái và Kinh tế nông nghiệp tuần hoàn; Hợp tác Quốc tế: PGS. TS.VS Đào Thế Anh, Chủ tịch HĐBT phụ trách;

3. Kinh tế hợp tác và Phát triển làng nghề: ThS. Lê Đức Thịnh, P. Chủ tịch PHANO phụ trách;

4. Thương hiệu Nông sản: TS. Trịnh Văn Tuấn, Chánh Văn phòng PHANO và TS. Hoàng Xuân Trường - P.Chánh Văn phòng PHANO phụ trách;

5. Chính sách Nông thôn, Phát triển bền vững và ứng phó với BĐKH: TS. Lê Thành Ý, P. Tổng biên tập Tạp chí phụ trách;

6. Du lịch Nông thôn, Văn hóa nông thôn, Môi trường nông thôn, Sức khỏe cộng đồng, Quảng bá nông sản, Kết nối giao thương, các hoạt đồng truyền thông, dịch vụ có thu phí: CEO Hoàng Thị Trang Viên và Nhà báo Vương Xuân Nguyên;

7. Tổ chức sự kiện và các hoạt động khác: Ban Trị sự thực hiện. 

Đồng thời đề nghị các nhà khoa học, các cán bộ, hội viên, biên tập viên, phóng viên, cộng tác viên tích cực tham gia viết bài, đóng góp nội dung để Tạp chí và hoạt động của Hội phát triển ngày càng bền vững. 

tc4-1644594675.jpg

Một số thành viên dự họp lưu niệm

Các thành viên dư họp bày tỏ sự tin tưởng, với phương châm: Thông tin chính xác, khách quan, độc lập, tin cậy, hiệu quả về các lĩnh vực của đời sống, kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo dục truyền thống, Nông nghiệp, Nông thôn, Nông dân…dưới góc nhìn của khoa học phát triển nông thôn, trên cơ sở kế thừa và phát huy truyền thống của Hội Khoa học Phát triển Nông thôn Việt Nam, Tạp chí Khoa học Phát triển Nông thôn Việt Nam và Tạp chí điện tử Nông thôn và Phát triển - https://nongthonvaphattrien.vn sớm có vị trí xứng đáng trong đời sống chính trị - xã hội và đời sống báo chí của nước nhà.

Bạn đang đọc bài viết "Tạp chí điện tử Nông thôn và Phát triển khai xuân và triển khai nhiệm vụ năm 2022" tại chuyên mục Diễn đàn. Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (08.4646.0404) hoặc gửi email về địa chỉ (a0912563309@gmail.com).