Vuong Xuan Nguyen

Từ khóa ""Lắng đọng và Suy nghĩ" về Nghề cá và chủ quyền Biển đảo cùng nguyên Bộ trưởng Bộ Thủy sản Tạ Quang Ngọc!" :