Từ khóa "Kinh tế Việt Nam năm 2019: Thách thức và triển vọng tăng trưởng" :