Từ khóa "Đại tướng Võ Nguyên Giáp: Người anh cả của quân đội còn sống mãi trong lòng dân và nhân loại yêu chuộng hòa bình" :