Nhà báo Vương Xuân Nguyên chia sẻ cảm tưởng về cố Nhà thơ Nguyễn Phan Hách

Ngày 21/4/2022, nhân kỷ niệm 03 năm ngày mất của Nhà thơ Nguyễn Phan Hách, Nhà báo Vương Xuân Nguyên đã chia sẻ cảm xúc về cố Nhà thơ Nguyễn Phan Hách, tác giả của 2 bài thơ nổi tiếng đã được phổ nhạc là "Làng quan họ quê tôi" và "Hoa sữa".

Nhà báo Vương Xuân Nguyên chia sẻ cảm tưởng về cố Nhà thơ Nguyễn Phan Hách

 

BBT

Link nội dung: https://vuongxuannguyen.vn/nha-bao-vuong-xuan-nguyen-chia-se-cam-tuong-ve-co-nha-tho-nguyen-phan-hach-a211.html